Webinar Äldreomsorg

 3/11 2020

 

Äldreomsorgen i tre länder – vad kan vi lära? Elderly Care in three countries – innovation and development! Welcome to an important international webinar  3rd of  November 2020 13:30-17:00.

Bloggen

Om oss

Forum för Health Policy är en ideell och politiskt obunden tankesmedja som vill stärka analysen av hälsopolitik i Sverige och stimulera till innovation och nya policyalternativ. Med ett starkt internationellt perspektiv och patientens behov i fokus, är syftet att bidra till nya tankar och bistå beslutsfattare och politiker med kunskap och möjliga policy- och handlingsalternativ.

Bli Medlem

Medlemskap i Forum för Health Policy ger dig och din organisation en plattform för kunskapsinhämtning och spridning av viktiga frågor inom hälso- och sjukvården.

Läs mer >>>

Aktiviteter 2020

Seminarier, workshops, webinarier och rundabordssamtal – Forum för Health Policy anordnar många aktiviteter för att dela erfarenheter och lära mer av varandra. Här kan du läsa om kommande och tidigare event.

Läs mer >>>

Årets Patientprisvinnare 2020

Gynekologiska onkologimottagningen vid Centralsjukhuset i Karlstad vinner Patientpriset 2020.

Läs mer >>>

Vill du ha vårt nyhetsbrev?